Creative Absinthe Project

Adam și Eva trăiesc și gândesc diferit astăzi, deși au foarte multe experiențe în comun. Acest lucru pare a fi ignorat, fără ca nimeni să ia în calcul efectele emoționale generate asupra celor doi. Proiectul se bazează pe o serie de autoportrete și are ca scop să atragă atenția asupra unor situații sau activități, uneori diferite, alteori nu. Timpul diferit de expunere sau separarea cadrului s-a folosit în ideea delimitării spațiului comun. Proiectul “Creative Absinthe” încearcă o ușoară ironie asupra anumitor situații create în ultimele decenii.

Femeile și bărbații trăiesc experiențe diferite, dar și foarte mult în comun. Acestea sunt ignorate, fără a lua în considerare efectele pe care le au asupra reprezentanților celor două sexe și statutului lor social. Sensul ființei universale este legat de timp; în esența, noi fiind temporali. Ne naștem și trezim în lume ca și cum am fi fost aruncați pe o traiectorie pe care altcineva a decis-o, nu noi. Respirăm într-o lume existentă, pentru că venim din naștere cu un bagaj minim emoțional, material și spiritual. Încercăm să ne căutăm un sens implicăndu-ne în diferite activitați, cele mai multe banale, care ne fac să uităm ce reprezintă viața în sine.

Văzăndu-ne doar prin termenii proiectelor personale, ne scapă o dimensiune fundamentală a existenței noastre și, sub acest aspect, “Creative Absinthe” încearcă să atragă atenția asupra exagerării sau a uitării valorilor de bază. Pentru noi toți, apare un moment când devenim conștienți de moarte ca o limită a tuturor posibilitaților, clipă în care începem să dobăndim o înțelegere mai matură asupra propriei existențe. Apare un bilanț, evaluăm viața și realizăm că banalul cotidian devine lipsit de sens și că există o altă dimensiune mult mai profundă asupra vieții. Astfel, este posibil să începem să ne schimbăm prioritațile și să ne proiectăm un viitor diferit.

www.creativeabsinthe.ro

Proiectul nu discreditează rațiunea, ci încercă să arate doar că uneori poate fi subversivă sau că o putem folosi pentru a pune la îndoială societatea în care traim.

“Spațiu-timp” reprezintă un model în care spațiul tridimensional și timpul unidimensional se combină într-o construcție denumită “spațiu-timp”, iar conform spațiului euclidian, universul nostru are trei dimensiuni spațiale, iar cea temporală este independentă de spațiu în sine. În teoria relativității restrânse, spațiul și timpul sunt mărimi între care există o legătură intrinsecă și ca urmare, nu pot fi considerate entități separate. Este deci natural să se considere că diferitele evenimente se petrec într-un continuu cvadridimensional.

Citind textele istorice, vedem diferențele la nivel de tradiții și convingeri, lucru care ne revelează propriile noastre norme culturale și prejudecați, ajutăndu-ne să amplificam și să aprofundăm înțelegerea vieții noastre cotidiene. La bază, punctul de vedere specific unui anumit moment, se regăsește în istorie.

Nu putem exista în afara istoriei și culturii, prin urmare nu putem atinge niciodată o perspectivă absolut obiectivă. Însă, aceste prejudecați nu ar trebui considerate ca fiind greșite. Reprezintă doar un punct de plecare, iar intuiția noastră și a sensului ne este dată transgenerațional. Prin absurd, dacă am fi liberi de orice judecată, nu am vedea lucrurile mai clar, din lipsa unui cadru bine stabilit al interpretarii și nu am vedea nimic. Acest proces este similar cu modul în care interpretăm o fotografie. Pe masură ce interpretăm fiecare semn sau mesaj în parte, modul în care percepem fotografia ca întreg va începe să se modifice, la fel și percepția noastră, iar asta ne va face să ne schimbăm modul de percepție.

Imagini despre proiect: www.creativeabsinthe.ro